Pozvánka na Bill Windle QSO Party

V sobotu 23. května od 0000Z do 2359Z se koná Bill Windle QSO party. Nejedná se o závod, spíše o setkání na pásmech s cílem propagovat telegrafii a zdokonalovat se v ní.

Členové FOC předávají minimálně report, členské číslo a jméno. Nečlenové FOC pak minimálně report a jméno. Party probíhá na všech pásmech mimo WARC a DX segmenty. Účelem je udělat co nejvíce QSO se členy FOC.

Hlášení obsahující počet QSO se členy FOC na jednotlivých pásmech zašlete na email kz5d@aol.com nejpozději do 30. května 2009. Stanice s největším počtem QSO dostanou pěkný certifikát. Konečné výsledky budou publikovány na webu FOC (dále také ve FOC News Sheet a FOCUS, tyto publikace jsou pouze pro členy FOC).

Bill Windle, G8VG, byl jedním ze zakládajících členů FOC a klubu sloužil dlouhá léta v řadě funkcí. Jeho nadšení a energie pomohly klubu k celosvětovému úspěchu.

Nenechte si ujít možnost udělat CW QSO s nejlepšími operátory na světě. Svou rychlost vám přizpůsobí, nemusíte se bát.