QRQ neboli příjem CW rychlostmi 70 wpm* a vyššími

Tento článek jsem objevil víceméně náhodou. Je to velmi zajímavý pohled na telegrafii od radioamatéra, který safe online casinos canada běžně dělá QSO v otevřené řeči rychlostmi více jak 100 wpm. Autorem článku je Tom, W4BQF. S jeho svolením zde publikuji překlad.

Původní článek “QRQ or Copying CW over 70 wpm” najdete na jeho domovské stránce.

Často slýchávám otázku, jak mohu přijímat 70 wpm a víc. Protože je mi nepříjemné dokola odpovídat pouze “cvičit, cvičit, cvičit”, pokusím se popsat, jak jsem na to šel já. Neberte to, prosím, jako klišé, jiní mají jiné metody, jak se naučit přijímat QRQ uchem a ty mohou být stejně dobré. Je to jen můj názor, se kterým nemusí ostatní souhlasit.

Nevěřím různým metodám výuky telegrafie. Myslím si, že výuka způsobem, který vám vyhovuje je mnohem jednodušší, než používat metodu, kterou použil někdo jiný. To co zde popisuji, jsou věci, které pomohly mě.

Je zde několik věcí, které je nutné umět a ta nejdůležitější je umět přijímat CW přímo do hlavy, to je opravdu naprostá nutnost. Jakmile tohle zvládnete, můžete začít zvyšovat rychlost. Samozřejmě si můžete udělat poznámku na papír, ale jen proto abyste nezapomněli, o čem se chcete během spojení zmínit nebo na co se zeptat.

Není žádný rozdíl mezi spojením rychlostí 70 až 120 wpm a rozhovorem po telefonu. Prostě jen používáte jiný jazyk. Nevysíláte značky (pokud to není třeba), nepoužíváte “BK”, při rozhovoru po telefonu to také neděláte! Mluvení po telefonu je “duplex”, tak proč to samé nedělat při CW?

Druhou nejdůležitější věcí je, že musíte mít rádio, které výborně zvládá BK provoz při takto vysokých rychlostech. Proč? Jednoduše protože při QRQ musíte jet “duplex”! Když mluvíte po telefonu taky nepřestáváte a neberete si poznámkový blok tak proč to dělat při QRQ? Vím o dvou rádiích, která zvládají QSK při rychlostech 100 wpm a vyšších. Jsou to Ten Tec Corsair II a IC-781. Podle mého názoru, plné QSK není o tom, při jaké rychlosti ještě můžete mezi tečkami slyšet protistanici, ale při jaké rychlosti jste schopni rozpoznat, že se vás snaží protistanice přerušit. Poslech mezi tečkami je dobré kritérium tak do 40 wpm, ale je bezvýznamné při 60 wpm a více. Naneštěstí čím více digitálních obvodů moderní rádia obsahují, tím je nižší rychlost, při které je rádio použitelné pro QSK.

Vysoké rychlosti (nad 55 wpm) jsou zpravidla vysílány pomocí klávesnicového dávače nebo počítače, protože je problematické vysílat čistý a pravidelný kód ručně na běžném elektronickém klíči. Rytmický a čistý kód je jednodušší číst. Jsem CW operátor už 55 let, ale nejsem z těch, kteří si myslí, že pokud vysíláte CW jinak než ručně, nejedná se o opravdovou telegrafii. Telegrafie jsou tečky a čárky a nezáleží na tom, jak je vysíláte. Důležité tu je, jak přijímáte QRQ a ne, jak vysíláte.

Většina programů, které umí generovat CW, z nějakého důvodu není schopna překonat rychlost 99 wpm. Většina programů také generuje CW přes paralelní nebo sériový port. Používání těchto I/O portů způsobuje podstatné problémy při generování rytmického kódu. Procesor v počítači vytváří (pro nás) náhodné přerušení, která téměř vždy zastaví jako první jakoukoliv aktivitu na portech. To vede k tomu, že takto generovaná telegrafie nemá pravidelný rytmus a “koktá”. VE6YP, který je autorem programu, který používám téměř 10 let a je jediný, o kterém vím, že našel pro tento problém řešení. V jeho programu YPlog se generuje CW pomocí zvukové karty, která není nikdy přerušena prací procesoru. Uživatel si vyrobí velmi jednoduchý audio detektor s tranzistorem pro klíčování rádia. Toto řešení funguje velmi dobře pro rychlosti i nad 160 wpm.

Důvod, proč je nutné se nejprve naučit přijímat telegrafii přímo do hlavy je ten, že po dosažení rychlosti kolem 50 až 55 wpm musíte mozek naučit úplné jinému způsobu vnímání kódu. (A chvíli to bude trvat!) Při rychlostech pod 50 wpm stále posloucháte jednotlivé tečky a čárky, skládáte z nich slova. Když berete 60 wpm a více, vědomě neslyšíte tečky a čárky, uslyšíte celé slovo. Když se to stane, ocitnete se jakoby v probíhající konverzaci, právě tak jako když mluvíte po telefonu. Kdybyste mi poslali skupinu písmen rychlostí 70 wpm, většinu z nich bych nepřijal, ale když spolu mluvíme rychlostí 70 wpm, pak rozumím velmi dobře.

Nebuďte šokováni tím, že doporučuji CW dekodér, abyste dosáhli vyšších rychlostí. 50 až 60 wpm je právě ta rychlost, u které musíte naučit mozek vnímat telegrafii jiným způsobem. Problém při těchto rychlostech je způsoben tím, že když nepřijmete slovo, mozek se zastaví a začne odhadovat, co za slovo to mohlo být. Když mozek přemýšlí nad tím co to bylo za slovo, mnoho dalších slov uteče, začnete být zmatení a ztratíte smysl toho, co je vám vysíláno. Když začnete používat CW dekodér, nejprve prostě budete číst, co se vypisuje na obrazovku, ale podvědomě si mozek bude asociovat tečky a čárky s tím, co čtete na obrazovce. Když budete takto nějakou dobu cvičit, všimnete si, že se díváte na obrazovku čím dál méně. Nakonec se na obrazovku jen mrknete, pokud vám nějaké slovo uteče. Tak se dostanete přes pomyslnou bariéru, kdy se mozek zastaví, pokud mu nějaké slovo uteče. Až se dostanete na asi 60 wpm a nepřijmete jedno slovo, váš mozek to sice zjistí, ale pak bude prostě pokračovat a ignorovat ztracené slovo, nebo si jej sám doplní.

Nebojte se toho, že by se z CW dekodéru stala nezbytná berlička. Jakmile budete schopni přijímat kolem 60 wpm, budete schopni přijímat CW lépe, než dekodér. Dekódování CW není moc spolehlivé při zpracovávání signálu obsahujícího rušení, které je běžně na pásmu. Při rychlostech kolem 60 a 70 wpm není dekodér schopen zvládnout dekódování kvůli přítomnému rušení a výstup z něj se rozpadne. Mozek je schopen rušení odfiltrovat. CW dekodér je pouze pomocník, abyste se naučili přijímat vyšší rychlost, není to berlička!

I když vědomě nebudete rozlišovat tečky a čárky, pokud protistanice udělá ve slově chybu, váš mozek si toho všimne. Řeknete protistanici, aby slovo will poslala jako wEl, váš mozek si všimne, že jedna tečka chybí, ale tím jej naučíte chybějící tečku ignorovat a mozek bude pokračovat dále ve čtení. Nejsem si tímto skutečně jistý, ale když sledujete konverzaci někde kolem 70 nebo 80 wpm, pravděpodobně neberete doslova každé slovo, které vám pošle, ale váš mozek přijme dost na to, aby věděl, co bylo řečeno.

Pro QRQ platí dva předpoklady:

1) Musíte z toho udělat koníček.

2) Nenaučíte se to přes noc, ale může se to naučit každý.

S QRQ jsem začal někdy na konci 60. let, když jsem slyšel dva radioamatéry, kteří spolu mluvili na 40 m rychlostí 100 wpm. Myslel jsem si, že je to kouzelné a prostě jsem se rozhodl, že to je něco, co chci dělat. Trvalo mi to asi rok, než jsem se dostal z 30 wpm na 60 wpm. V tu dobu jsem také změnil rozložení klávesnice z QWERTY na Dvorak. Objevil jsem zajímavou věc – pokud jste schopní přijímat mezi 60 a 70 wpm, je vaše mysl otevřena pro QRQ. Přechod ze 60 na 100 wpm byl mnohem jednodušší, než překonání bariéry a “přeučení” mozku mezi 50 a 60 wpm.

Skutečně nevím, jakou nejvyšší rychlost jsem schopen přijímat. Míval jsem QSO s KB9XE a NU2C rychlostí asi 120 wpm a rozuměl jsem všemu, co říkali. N2UC mě vyzkoušel a poslal mi dvě otázky. Když jsem odpověděl správně, zvýšil rychlost o 5 wpm. Nakonec při rychlosti 145 wpm jsem přijal jen jednu otázku. Četl jsem o německém radioamatérovi (pozn.: byl to DJ1YFK), který přijal značku vyslanou programem RUFZ rychlostí 200 wpm! Přijímat však takovou rychlost (145 či 200 wpm) je jedna věc, mít běžné spojení touto rychlostí je ale něco docela jiného.

Znovu tedy připomínám dvě věci – QRQ opravdu musíte udělat jako zábavu, musíte to chtít dělat, i když to může být občas frustrující.Musíte mít silnou vůli a dost času na trénování a zlepšování se v přijmu i vysílání. To je jediný způsob, jak to dělat, žádné metody, jak si to zjednodušit neexistují. Je zajímavé, že z 10 amatérů, které znám a vím o nich, že pracují QRQ, se žádný z nich nezajímá o nějaké rekordy a ani nestojí o publicitu. Všichni to jednoduše dělají pro potěšení.

* wpm je zkratka, která znamená Words Per Minute, tedy slov za minutu. U nás je zvykem udávat rychlosti CW ve znacích za minutu. Převodním koeficientem je násobek 5, tedy 20 wpm je 100 zn./min. Zde je tedy řeč o rychlostech 350 zn./min a víc.

Pro představu jak zní takové rychlosti, přikládám malou ukázku.

Text rychlostí 60 wpm

Text rychlostí 80 wpm

Text rychlostí 100 wpm

Děkuji Martinovi, OK1RR za pomoc s překladem a vysvětlením jak to vlastně autor myslel a proč. Přece jen, pokud nemáte zkušenosti s QRQ, těžce se některé pasáže překládají.